אודות הנדסת בטיחות

רישוי עסקים – מה זה בכלל?

במסגרת הרפורמה, שנכנסה לתוקף ב-2017, עסקים בעלי רמת סיכון אש נמוכה, לא יידרשו לקבל אישור של רשות הכבאות לצורך קבלת רשיון עסק, זאת במטרה להקל על הליך קבלת רישיון לעסק ולאפשר למערך הכבאות להתמקד בעסקים ובנכסים בעלי רמת סיכון אש בינונית וגבוהה.
 
רשימת סוגי העסקים שנכנסים במסלול זה, גובשה על ידי צוות מקצועי רחב באגף בטיחות אש, ותעוגן בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) (תיקון), התשע"ז 2017.
 
במקום זאת, בעלי עסקים ברמת סיכון אש נמוכה, יגישו תצהיר חתום לרשות המקומית, שבו הם מתחייבים כי העסק עומד בדרישות בטיחות האש של הכבאות. דרישות בטיחות האש לעסקים שבמסלול תצהיר, מפורטות בפרק ח' של המפרטים האחידים/ במסמכי המפרטים שפרסמה הרשות.

לכל תצהיר כזה ידרש חתימה של יועץ בטיחות ולכן אנו כאן כדי לעזור לכם ולהפנות את תשומת לבכם לכל מה שקשור בנושא הבטיחות אש ממיטב ניסיוננו המקצועי ולהגיש אתכם לרשות או לוועדה המקומית בצורה המהירה יעילה וטובה ביותר.

לכל שאלה או בקשה ניתן לפנות אלינו במייל פקס או בנייד.

יצירת קשר

רישוי עסקים – סוגי רישיונות והיתרים

מחלקת רישוי עסקים ברשויות השונות אחראית להנפקת רישיון עסק לתקופות שונות ואישורים נוספים, לפי סוג העסק ואופי פעילותו:
רישיון עסק זמני – ישנם עסקים אשר פעילותם קצובה בפרק זמן מסוים ולהם תנפיק מחלקת רישוי עסקים רישיון עסק זמני עבור התקופה הקצובה.
רישיון עסק תקופתי – הרישיון הנפוץ ביותר, שניתן לרוב העסקים. מחלקת רישוי עסקים מנפיקה לעסקים השונים רישיון עסק תקופתי בן שנה עד חמש שנים. לאחר תפוגת תוקפו של הרישיון, יש לחזור על תהליך רישוי עסקים על מנת לקבל רישיון עסק חדש.
רישיון עסק לצמיתות – ישנם עסקים כגון מפעלים שונים, שאופי פעילותם אינו משתנה, כך שמחלקת רישוי עסקים מוציאה עבורם רישיון עסק לצמיתות, שאין צורך לחדשו עד שהעסק מפסיק לפעול, או עד לקבלת החלטה אחרת.
שימוש חורג – במקרים בהם ייעודו של העסק אינו תואם את ייעודה של הקרקע לפי תכנית בניין עיר, תחליט מחלקת רישוי עסקים ברשות המקומית האם לתת היתר חורג להקמת העסק.

 

 1. כחלק מתהליך קבלת היתר בניה היזם מתבקש להגיש אישור רשות הכבאות והצלה ואישור יועץ בטיחות.
 2. אנו חברת להב הנדסת בטיחות נותנים את השירות בצורה הטובה ביותר, מקבלים חומר מאדריכלים ומתחילים לעבוד. אנו מתחייבים למקסימום יעילות במינימום הוצאות אנו עובדים לפי התקנים הכי מעודכנים של רשות הכבאות ומשרד העבודה
 3. תהליך קבלת אישור הכבאות הוא מאוד ברור וחד משמעי:
 • קבלת תכנית אדריכלית פורמט dwg.
 • סימון אמצעים בשטח המבנה (במידה והמבנה קיים).
 • עבודה עם האדריכל בשיתוף פעולה לתיקון ליקויים במידה ויש.
 • הדפסת התכנית והחתמתה .
 • שליחה לרשות הכבאות.
 • קבלת אגרת תשלום.
 • קבלת חוות דעת מכיבוי אש.
 • תיקון ליקויים במידה ויש .
 • שליחה לרשות הכבאות לחתימה.
 • קבלת אישור כיבוי אש להיתר בנייה.
 • בשלב הבנייה אנו נגיע כל שנצטרך כדי לעזור ולייעץ.
 • בגמר הבנייה אנו נגיע לביקורת מקדימה.
 • נזמין את כיבוי אש.
 • נקבל אישור לחיבור חשמל .
 • אישור לטופס 4 ואכלוס .
 1. כחלק משירות ייעוץ הבטיחות אנו נותנים מענה לאחר בנייה בתחום:
 • ממונה בטיחות בעבודה.
 • סקרי סיכונים לאתרי בניה.
 • תכניות ארגון אתר הבנייה (לרבות גידור, כניסות יציאות, מנופים, מבנים לעובדים וכד').
 • הדרכות בטיחות.
 • הדרכות כיבוי אש.